czwartek, 10 grudnia 2015

Schemat elektryczny wózka widłowego, układ elektryczny widlaka

Wózki jezdniowe to urządzenia, które wyposażone są w mniej lub bardziej skomplikowany układ elektryczny. Układ ten jest bardzo ważną częścią wózków widłowych i bez jego znajomości nie można zdać egzaminu na operatora 2wjo. Jeśli ktoś chce się dobrze przygotować do wykonywania czynności na wózkach jezdniowych, powinien najpierw ukończyć szkolenie http://1wjo.pl, ponieważ podczas kursu poznaje wszystkie niezbędne informacje na temat budowy i działania urządzeń transportu bliskiego. To zapewnia komfort pracy, a co jest najważniejsze – bezpieczeństwo operatora i osób postronnych. Zapraszamy do przeczytania naszego artykułu na temat układu elektrycznego wózka widłowego oraz obejrzenia przykładowego schematu elektrycznego wózka widłowego.

Schemat elektryczny wózka widłowego

Schemat elektryczny to rysunek techniczny przedstawiający budowę układu elektrycznego wózka jezdniowego. Schemat taki pozwala na zapoznanie się z podstawowymi parametrami konkretnego urządzenia. Zazwyczaj znajduje się w DTR-ce, czyli Dokumentacji Techniczno-Ruchowej. Ta jest niezbędna do obsługiwania maszyn, ponieważ ich brak może kończyć się karami lub restrykcjami wobec firmy/ operatora ze strony Urzędu Dozoru Technicznego. Poniżej przedstawiamy przykładowy schemat elektryczny wózka widłowego.

Układ elektryczny wózka widłowego

Układ ten może być bardziej lub mniej rozbudowany. W niektórych przypadkach służy tylko do uruchamiania silnika, sterowania oraz czynności sygnalizacyjnych i kontrolno-pomiarowych, w innych stanowić może jedyne źródło mocy – mowa o wózkach z napędem elektrycznym.

W wózkach z napędem spalinowym instalacja elektryczna składa się przede wszystkim z następujących części:

 • akumulator
 • alternator
 • regulator napięcia
 • rozrusznik
 • światła (pozycyjne, stop, kierunkowskazy, reflektory oświetlające)
 • czujniki (temperatury, ciśnienia oleju, temperatury świec żarowych, poziomu paliwa, statusu akumulatora)
 • sygnał dźwiękowy
 • skrzynka biegów

Do utb takich, jak wózki widłowe najczęściej stosowany jest prąd stały o napięciu 24V. Uzyskiwany jest z akumulatora. Zapłon silnika następuje po włączeniu stacyjki i przekręceniu kluczyka, a funkcję zasilania automatycznie przejmuje alternator. Prąd wytwarzany przez alternator jest prądem przemiennym. Na szkoleniu z zakresu wózków jezdniowych http://www.centrumszkolen.eu/wozki-widlowe-kursy.html naucza się obsługi wózków z napędem elektrycznym. W wózkach, w których prąd elektryczny wykorzystywany jest jako napęd, oprócz elementów wymienionych powyżej występują dodatkowo:

 • silnik lub silniki elektryczne
 • wyłącznik
 • opornik rozruchowy silnika jazdy
 • sterownik jazdy
 • sterownik mechanizmu podnoszenia
 • łączniki hamulca nożnego i ręcznego
 • czujniki stanu naładowania akumulatora

Bardzo ważne jest to, że wózek o napędzie elektrycznym można eksploatować tylko za pomocą prądu z akumulatora.

piątek, 4 grudnia 2015

Rola i zadania inspektora UDT

Jednymi z pracowników Urzędu Dozoru Technicznego są inspektorzy. Chcielibyśmy przybliżyć dziś naszym czytelnikom temat pracy inspektora UDT. Czym się zajmuje? Do czego jest uprawniony? Jakie urządzenia może dozorować? Zapraszamy do lektury. Mamy nadzieję, że okaże się interesująca i pomocna.

Egzaminy UDT

Pierwszą z gałęzi szerokiej działalności instruktorów UDT jest przeprowadzanie egzaminów dozorowych – zarówno teoretycznych, jak i praktycznych. Inspektor decyduje o przebiegu egzaminu, o jego końcowym wyniku oraz tym, czy zdającemu należy przyznać uprawnienia do obsługi urządzeń transportu bliskiego, np. wózków widłowych. Jeśli chcesz być pewien, że dobrze się do takiego egzaminu przygotujesz, zrób kurs, np. w ośrodku Centrum Szkoleń http://www.centrumszkolen.net/kursy-na-wozki-widlowe/

Szczegółowe uprawnienia inspektorów UDT

 1. Wstęp do pomieszczeń z urządzeniami technicznymi za okazaniem upoważnienia i legitymacji służbowej – bez potrzeby uzyskiwania przepustki.
 2. Swobodne poruszanie się po obiekcie z urządzeniami, np. wózkami jezdniowymi lub podestami ruchomymi.
 3. Dostęp do urządzeń technicznych.
 4. Prawo do zażądania od właściciela urządzeń szczegółowych raportów, wyników badań sprzętu.
 5. Przeprowadzanie badań odbiorczych, okresowych, eksploatacyjnych, napraw, modernizacji.
 6. Wydawanie zaleceń technicznych.

Przykładowe urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym

Inspektor Urzędu Dozoru Technicznego – jak wynika z powyższego zestawienia – ma prawo do wykonywania badań i przeglądów urządzeń technicznych. Takim dozorem musi być objęty każdy sprzęt będący na stanie firmy – czy będzie to zakład pracy z magazynem, czy hala szkoleniowa – taka jak w firmie http://1wjo.pl

Urządzenia transportu bliskiego, należące do szeroko pojętej kategorii urządzeń technicznych również są pod nadzorem inspektorów UDT. Są to:

 • wózki jezdniowe 2wjo
 • wózki jezdniowe 1wjo, czyli z teleskopem i zmienną fazą wysięgu
 • podesty ruchome
 • żurawie samojezdne
 • żurawie wieżowe
 • dźwigi i windy
 • suwnice
 • wciągniki i wciągarki

Wszystkie z tych urządzeń dozorowane muszą być w określonym przez producenta odstępie czasowym. Przeglądu takiego, zgodnie z wcześniejszymi wytycznymi dokonuje inspektor Urzędu Dozoru Technicznego.